Daftar Harga Nissan Datsun

Harga Nissan Serena

Type Harga
All New Serena X CVT Rp. 448.000.000
All New Serena HWS CVT Rp. 465.000.000
All New Serena White Pealr & Two Tone Color X CVT Rp. 450.500.000
All New Serena White Pealr & Two Tone Color HWS CVT Rp. 467.500.000

Harga Nissan Grand

Type Harga
All New Livina E M/T Rp. 198.800.000
All New Livina EL M/T Rp. 223.000.000
All New Livina EL A/T Rp. 223.000.000
All New Livina VE A/T Rp. 249.000.000
All New Livina VL A/T Rp. 261.900.000
All New Livina White Pearl E M/T Rp. 200.300.000
All New Livina White Pearl EL M/T Rp. 224.500.000
All New Livina White Pearl EL A/T Rp. 234.300.000
All New Livina White Pearl VE A/T Rp. 251.400.000
All New Livina White Pearl VE A/T Rp. 263.400.000

Harga Nissan Terra

Type Harga
Terra 2.5 (4×2) MT
Rp 467.000.000
Terra 2.5 (4×2) E AT Rp 493.000.000
Terra 2.5 (4×2) VL AT Rp 524.000.000
Terra 2.5 (4×4) VL AT Rp 665.000.000

Harga Datsun Go

Type Harga
ALL NEW DATSUN GO+ Panca 1.2 D M/T Rp. 114.030.000
ALL NEW DATSUN GO+ Panca 1.2 A M/T Rp. 121.890.000
ALL NEW DATSUN GO+ Panca 1.2 T M/T Rp. 130.590.000
ALL NEW DATSUN GO+ Panca 1.2 T Style M/T Rp. 135.190.000
ALL NEW DATSUN GO+ Panca 1.2 A CVT Rp. 137.340.000
ALL NEW DATSUN GO+ Panca 1.2 T CVT Rp. 146.290.000
ALL NEW DATSUN GO+ Panca 1.2 T Style CVT Rp. 150.790.000
All New GO 1.2 Live Live Rp 138.990.000
All New GO 1.2 Live Live Rp 154.240.000

Harga Datsun Cross

2 type  available

Type Harga
DATSUN CROSS MT Rp. 161.490.000
DATSUN CROSS CVT Rp. 173.990.000

Harga Nissan Navara

 
3 type available

Type Harga
Navara 2.5 SL M/T (MY 17) Rp 424.000.000
Navara 2.5 VL M/T (MY 17) Rp 470.000.000
Nissan Navara 2.5 VL AT Rp 486.000.000
 

Harga Nissan Serena

 
Big Promo
3 type available

Type Harga
All New Serena 2.0 X CVT MC Rp 396.300.000
All New Serena HWS CVT MC Rp 448.300.000
All New Serena HWS AUTECH CVT MC Rp 482.300.000
 

Harga Nissan XTrail

 
5 type available

Type Harga
All New X- Trail 2.0 MT Rp 421.000.000
All New X- Trail 2.0 CVT Rp 447.000.000
All New X- Trail 2.5 CVT Rp 481.000.000
All New X- Trail 2.5 CVT XTREMER Rp 497.000.000
 

Harga Nissan Elgrand

 
1 type available

Type Harga
Elgrand 2.5L HWS Autech  Rp 1.019.100.000
 

Harga All New Nissan Teana

 
1 type available

Type Harga
NEW Teana 2.5 L CVT  Rp 602.900.000
 

Harga Nissan New Grand Livina

 
Big Promo
9 type available

Type Harga
All New Grand Livin 1.5 SV MT Special Version  Rp 224.000.000
All New Grand Livin 1.5 SV CVT Special Version  Rp 236.000.000
All New Grand Livin 1.5 XV MT Special Version Rp 242.000.000
All New Grand Livin 1.5 XV CVT Special Version Rp 254.000.000
All New Grand Livin 1.5 HWS MT Rp 250.000.000
All New Grand Livin 1.5 HWS CVT Rp 262.000.000
All New Grand Livin 1.5 HWS CVT AUTECH Rp 276.000.000
All New Grand Livin 1.5 X-GEAR MT Rp 249.000.000
All New Grand Livin 1.5 X-GEAR CVT Rp 265.000.000
 

Harga Nissan Juke

 
5 type available

Type Harga
Juke 1.5 CVT MC Grey Interior Rp 303.300.000
Juke 1.5 CVT MC Red Interior Rp 312.700.000
Juke 1.5 CVT REVOLT Grey Interior Rp 323.200.000
Juke 1.5 CVT REVOLT Red Interior Rp 332.600.000
Juke 1.5 CVT REVOLT II Rp 326.600.000
 

Harga Nissan March

 
5 type available

Type Harga
New March 1.2 M/T Rp 185.800.000
New March 1.2 A/T Rp 196.600.000
New March 1.2 Up A/T Rp 207.400.000
New March 1.5 M/T Rp 214.900.000
New March 1.5 A/T Rp 225.600.000
 
 

Harga Datsun GO

 
Big Promo
3 type available

Type Harga
All New Go Panca 1.2 D M/T Rp 105.040.000
All New Go Panca 1.2 A M/T Rp 113.290.000
All New Go Panca 1.2 T M/T Rp 125.190.000
All New Go Panca 1.2 T Active M/T Rp 128.790.000
All New Go Panca 1.2 A CVT Rp 129.490.000
All New Go Panca 1.2 T CVT Rp 141.640.000
All New Go Panca 1.2 T Active CVT Rp 145.124.000